ЗАЕДНО В ЖИВОТА

01.03.2018г.

Кампания “ Заедно в живота „, благотворителната инициатива за подпомагане на дете болно от рак приключи преди няколко минути. Средствата, които успяхме да съберем са на стойност 4764,24 лв. и се формират от следните мероприятия в :
***гр. Пловдив – от благотворителната работилница са събрани 346 лв., от продажби 1629,95 лв. , от Galina Konzova 400 лв., 64,49 лв. от фирма 3HUB / trio-hub, 107,30 лв. други дарения, общо прави 2547,74 лв.
***гр. Първомай – 200,50 лв. дарени чрез изработване на над 500 бр. мартеници от ученици от 5-ти и 6- ти клас в СУ “ Проф. д-р Асен Златаров “ с помощта на г-жа Добринка Петрова и г-жа Делка Димитрова, изработените мартеници бяха продадени от Пеньо Запрянов.
***с. Капитан Димитриево- Ekaterina Lazarova Vapirova-Filipova се включи много активно като организира две благотворителни работилнички в селата Капитан Димитриево и Главиница , средствата от тях са 320 лв., вдъхновени от нейната отдаденост на каузата фирма ЧУДОМИРА- гр. Пазарджик събират и даряват сумата от 115 лв., също вдъхновени от Ekaterina Lazarova Vapirova-Filipova, децата от ОУ “ Константин Величков “ в село Паталеница изработват и продават мартенички за 346 лв., от продажби на частни лица Ekaterina Lazarova Vapirova-Filipova е събрала 525 лв. или общата сума от нейното дело е 1306 лв.
***гр. Русе – Милена Лазарова, майката на детето, което миналата година получи дарението от мартеничките, изработи лично и изцяло със свои средства мартенички, ползвайки материали от своята прекрасна дъщеря, Тя успя да продаде мартенички за 710 лв.
Хора, които не съм виждала никога през живота си ми изпращаха мартеници за продажба, изработени от тях – Ирина Колева и Анна Томбакова.
Парите от благотворителната инициатива ще бъдат дарени на 07 март 2018 , а не на 02 март, както предварително бях обявила, поради отсъствие на детето.
Безкрайно много благодаря на – Ekaterina Lazarova Vapirova-FilipovaМилена ЛазароваПеньо ЗапряновVirginia DaskalovaIrena IvanovaMilena Kirovska-VazharovaIlko ShikovIliyana AnastasovaNadezhda KasabovaKristina KiryakovaNadia LukanovaNadia FyrlievaAngel ChaushevAngelina MarkovaGergana Lepoeva AzmanovaDaniela ZagarovaЕлица ИвановаKostadin ChalakovEmi HristovaGeorgi YordanovСветлана БойчеваMariam AvetisyanMariana Ivanova-kolevaYordanka TodorovaVioleta PopovaЙорданка ЦоневаЙорданка Хаджийска, Албена Петрова и още много други, всички Вие не сте живяли напразно! Всички ние имаме една и съща професия – МЕЧТАТЕЛ! Просто трябва да си го представим и всичко, което искаме става възможно!
Вълшебството е вътре в нас и си го носим всеки ден!

Нашата кампания става постоянна, защото много от нас поискаха така!

Кампания 2017 – Отчет

На всеки 20 декември ние ще се отчитаме със събраните средства на отделението съгласно това как те са решили да бъдем полезни!

Нарекохме така нашата кампания, защото живота е нещото с което сме дарени и трябва да ценим и пазим. Ние хората, с милостта си сме тези които малко по малко променяме света към по- добро. Децата са тези заради , които се борим цял живот. Обречени сме в това си начинание.
Нашите любимци пък са тези, които правят нашия живот по – добър , весел и смислен. През изминалата година се преплетоха съдбите на победителката в изложбата ни – Мон, едно дете от Първомай, което се лекуваше в Детска онкохематология в Пловдив, мястото където пък Мон даряваше с любов и „слънце“ малките пациенти борещи се с тази коварна болест.
И така решихме – ние сме заедно в живота – нашите деца, нашите домашни любимци и нашата любов в живота.
Решихме по време на киноложкия ни празника в гр. Първомай – „ИзложбаТА“, да проведем и благотворителна кампания събраните средства от която, ще дарим на клиниката Детска онкохематология в Пловдив за да лекува деца в нужда.
Защото сме заедно в ЖИВОТА. Всички НИЕ! Той е нещото, което ни събира по невъзможни начини, а ние сме тези , които трябва да го пазим и огряваме със своя оптимизъм и доброта!

В деня на изложбата ще можете да закупите аксесоари за своя домашен любимец или да дарите в кутията за дарения. Също така и може да дарите по банковата сметка на дружеството с текст – „За благотворителната кампания „Заедно в живота““

ЕИК 176944754
Банкова сметка:
Банка ДСК гр. Първомай
IBAN BG77STSA93000023245918 BIC STSABGSF
Парите ще бъдат дарени за дете в нужда лекуващо се в клиниката или за закупуване на необходими материали за лечение.

Днес имах щастието да се запозная с доц. д-р Мария Спасова и нейния екип! Видях с очите си какво означава да си ЛЕКАР – и то не зависи от никакви , клетви или професионален дълг. Пред себе си видях едно ГОЛЯМО сърце, което бие за да помага на своите / нашите/ деца пациенти. Убедих се, че не всичко е скапано в тази държава и в нея все още живеят и работят прекрасни хора!
Благодарим Ви!!
Всъщност не всичко опира до пари, но нашата кампания ще покаже и съпричастност към труда и без да звучи високопарно саможертвата на тези хора! Защото със всяко НЕ спасено дете въпреки всичките усилия , видях че умира по- една клетка от техните сърца! Но видях и духа на тези хора, видях усмивки, видях надежда – надежда която тези хора дават на НАШИТЕ ДЕЦА!
През звено „Детска онкохематология“ на УМБАЛ „Свети Георги“ ежегодно минават около 200 деца. То е единственото за цяла Южна България. Екипът e начело с доц. д-р Мария Спасова, както и началникът на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания проф. д-р Иван Иванов .

Кампания „ЗАЕДНО в живота“ – 6.05.2017 – БНТ2

TOGETHER IN LIFE
Our campaign is becoming permanent as many of us have asked for it!
Every 20th December, we will report the funds collected already according to what the people from the hospital have decided to use them for!

The charity campaign is called „Together in life“, because life is the one thing we are blessed with and we should treasure and value it. We as humans, with our kindness, are those who little by little, change the world for the better. Children are the ones we fight for during our whole live. We are destined to this initiative.

On the other side, our pets make our live better, happier and meaningful. We were inspired by Mon – the girl who won last years’ dog show. She was also a patient of the Children Hospital in Plovdiv, where she spread love and happiness and helped all the other kids through their own hard battles with the disease.
It turns out we – our children, our pets and our love – are together in life.
We decided to donate the funds from the charity campaign we are organising at the same time with our cynology festival in Parvomay – THE Dog Show. We will donate the collected money to the Children Hospital in Plovdiv.

Because we are together in LIFE. All of US! It is the thing that gathers us together in impossible ways, and we are the ones who have to keep it and shine through it with our optimism and kindness.

On the Dog show day, you will be able to donate by either buying accessories for your pet or putting money in the donation box. You can also donate to the company’s bank account with the text – „For the charity campaign „Together in Life „.
UIC 176944754
Bank account:
DSK Bank city. Parvomai
IBAN BIC BG77STSA93000023245918 STSABGSF

The money will be used either for treating a child in need or for purchasing goods needed for the treatment.

Today I had the fortune to meet Dr. Maria Spasova and her team! I saw with my own eyes what it means to be a DOCTOR – and it does not depend on any vows or professional duty. In front of me I saw a BEAUTIFUL heart that beats to help her (our) children patients. I was convinced that not everything is bad in this country and there are still wonderful people living and working in it!
Thank you!!

In fact, not everything is up to money, but our campaign will also show empathy for the hard work, and without sounding exaggerated, the sacrifice of those people! Because with every child that is NOT being saved, despite all the efforts, I saw one cell of their hearts die with it! But I also saw the spirit of these people, I saw smiles, I saw hope – the hope that these people give to our children!
At the „Children’s Hematology-oncology“ Unit of „St. George“ University Hospital annually pass about 200 children. It is the only one for Southern Bulgaria. The team is headed by Dr. Maria Spasova, as well as the Head of the Clinic of Pediatrics and Genetic Diseases Prof. Ivan Ivanov.

TOGETHER IN LIFE

24.06.2017

В събота сме пак “ Заедно в живота “ в любимия гр. Първомай ! Чакаме Ви в 10 часа, площад Централен с Мон и бебетата!
Ще има международно състезание с велосипеди, много настроение и благотворителен щанд за кампанията “ Заедно в живота „!

Деца помагат на деца! 500,50 лв. събраха днес децата на гр. Първомай за отделението по Детска Онкохематология Пловдив в рамките на кампанията “ Заедно в живота “ ! Сумата ще бъде отчетена на отделението от киноложко дружество Първомай .
Браво!

 

27.07.2017

Вдъхновени от кампанията “ Заедно в живота „, тези безкрайно добри хора днес дариха на Детска Онкохематология Пловдив препълнен микробус с одеяла, възглавници и олекотени завивки! Благодарим на Николай и Жана ! Истински , достойни Българи!

20374534_10209247989989503_2952430406588384874_n

14.09.2017

Вдъхновени от нашата кампания и с участието на Велислава и Мон, –  Къща за музикални вълшебства Дивизи се включиха в инициативата за подпомагане на пациентите от отделението.

Първото ни занимание за музикални приключенци през новата учебна година – заедно с кучето Мон, с което събрахме средства за музикални инструменти за децата от онкохематологичното отделение на УМБАЛ гр. Пловдив.

 

23.09.2017

С ученици от ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай посетихме 2 х Национални киноложки изложби с ранг С.А.С. за „Купа Пловдив 2017“ на 23-24 Септември 2017 & 5 Специализирани изложби организирани от ПКД, които се включиха в нашата инициатива „Заедно в живота“. Използвахме киноложките изложби за да рекламираме нашата благотворителна кампания и в гр. Пловдив. Членовете на Пловдивско киноложко дружество се включиха активно и помогнаха в организацията на благотворителната ни кампания. Събраните средства /в размер на 211лв./ ще бъдат предадени на отделението.