Заявка за описание

С цел популяризирането на правилното отглеждане на домашния любимец кучето, ще има специален ринг за описание от специалист на кучета без родословия. Там те ще получат и съвети за правилното отглеждане на своя любимец!

drlogo

КИНОЛОГготово copy

Mr. Dragan Krstic – Serbia15060250_976329689139740_740013293_o

FCI Judge number: M-1083

Judging rights: International judge for FCI groups ІІ, ІІІ, ІV, VІ,VІІ, VІІІ, ІХ and X

Spoken languages: Serbian, English
Born in town Vlasotince,Serbia,on 1974.Since year of 1994,he has been constantly occupied with breeding of DJT,AST and since year of 2000,he is also a breeder of hunting dogs.On year of 2000,he becomes the judge of cinology,He was judging on lot of cinology manifestations in Serbia and encirclement countries.He got the medal of Kennel Club of Serbia for constribution in evolution of cynology in Serbia.He is the secretary in Kennel Club of Vlasotince.He is active in hunting cinology,zhe sekretary of Hunting Association „Crna Trava“ and the president of hunting section of tne Association.He lives in town of Vlasotince

Приемано дарение 10 лева
За кучета регистрирани в община Първомай – 5 лв.
В деня на изложбата съответно 12 и 6 лева.
Киноложко дружество „Първомай“

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG77STSA93000023245918  BIC STSABGSF