Заявка за описание

С цел популяризирането на правилното отглеждане на домашния любимец кучето, ще има специален ринг за описание от специалист на кучета без родословия. Там те ще получат и съвети за правилното отглеждане на своя любимец!

drlogo

КИНОЛОГготово copy

 

Приемано дарение 20 лева
За кучета регистрирани в община Първомай – 10 лв.
В деня на изложбата съответно 25 и 15  лева.
Киноложко дружество „Първомай“

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG46STSA93000027391383  BIC STSABGSF