Заявка/ Entry form

drlogo

 

 

 

 

Киноложко дружество „Първомай“

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG77STSA93000023245918  BIC STSABGSF

accepted-donations-2019

За кучета записани и платили до 15 април  2020г. И ПЛАТИЛИ!

За кучета с родословия издадени от БРФК и кучета регистрирани в българска община/ удостоверява се с платена такса за 2018г/

Първо куче – 30 лева -за участник само в една изложба
Първо куче – 20 лева – за участници във двата САС или в САС и специализирана
Всяко следващо куче – 20 лева
Класове – бебе ,подрастващо и ветерани – 20 лева

ЗА УЧАСТНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ – 20 ЛЕВА!

Таксите за специализираните изложби и аджилити състезанието се определят от съответните клубове!

За всички участници с родословия издадени от други държави

For all other countries:  

First dog – 35 EUR

Each additional dog – 20 EUR

Classes – baby, junior and veteran – 15 EUR