Заявка/ Entry form

Такси/Приемани дарения

Киноложко дружество „Първомай“

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG77STSA93000023245918  BIC STSABGSF

Приемани дарения!:

За кучета записани и платили до 15 СЕПТЕМВРИ  2017г. И ПЛАТИЛИ!

За кучета с родословия издадени от БРФК и кучета регистрирани в българска община/ удостоверява се с платена такса за 2016г/

Първо куче – 20 лева
Всяко следващо куче – 15 лева
Класове – бебе ,подрастващо и ветерани – 10 лева

ЗА УЧАСТНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ – 10 ЛЕВА!

За всички участници с родословия издадени от други държави

For all other countries:

First dog – 20 EUR

Each additional dog – 15 EUR

Classes – baby, junior and veteran – 10 EUR