Заявка/ Entry form

drlogo

 

 

 

 

Киноложко дружество „Първомай“

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG46STSA93000027391383  BIC STSABGSF

За кучета записани и платили до 1 октомври   2020г. И ПЛАТИЛИ!

За кучета с родословия издадени от БРФК и кучета регистрирани в българска община/ удостоверява се с платена такса за 2019г/

Първо куче – 30 лева -за участник само в една изложба
Първо куче – 20 лева – за участници във двата САС или в САС и специализирана
Всяко следващо куче – 10 лева
Класове – бебе ,подрастващо и ветерани – 10 лева

ЗА УЧАСТНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ – 20 ЛЕВА!

Таксите за специализираните изложби и аджилити състезанието се определят от съответните клубове!

За всички участници с родословия издадени от други държави

For all other countries:  

First dog – 35 EUR

Each additional dog – 15 EUR

Classes – baby, junior and veteran – 15 EUR

За записани в деня на изложбата

За кучета с родословия издадени от БРФК и кучета регистрирани в българска община/ удостоверява се с платена такса за 2019г/

Първо куче – 35 лева -за участник само в една изложба
Първо куче – 25 лева – за участници във двата САС или в САС и специализирана
Всяко следващо куче – 20 лева
Класове – бебе ,подрастващо и ветерани – 15 лева

ЗА УЧАСТНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ – 25 ЛЕВА!

Таксите за специализираните изложби и аджилити състезанието се определят от съответните клубове!

За всички участници с родословия издадени от други държави

For all other countries:  

First dog – 35 EUR

Each additional dog – 20 EUR