Parade of Champions

 

Парад на шампионите

Генерален спонсор:

rc_logo_2016cmjn

tagline-rc-dms-2016-left

Право на участие имат всички кучета в България :
1. Участвали на европейско и световно първенство FCI и завоювали първо място в класа на породата си
2. Интернационални шампиони FCI – получили титлата си в текущата или предходната година
3. Участници в аджилити , ловни и други изпитания класирали се и спечелили титли за България 
4. Всеки национален клуб на порода, член на БРФК, може да посочи по едно куче представител на клуба, което да участва в парада. При условие, че даденият клуб не посочи, ще се допусне куче /от породата, с ПК №/ което отговаря на другите условия посочено от FCI развъдник.
6. Право на участие , за което ще получат покана , имат кучетата заели първо, второ и трето място на „Бест ин шоуто“ на изложбата проведена от КДП предходната година.
5. По преценка на организационния комитет, кучета допринесли за популяризирането на кинологията , служебни и други  кучета помогнали па някакъв начин на хората.
Контролна комисия определена от УС на КДП
1. Председател – г-жа Катя Стефанова – Международен съдия за VI и VII FCI групи – всички породи и работни изпитания
Членове
  – Запрян Кичуков -зооинженер –  зам. председател на КДП
 – д-р Иван Вангелов – ветеринарен лекар –  член на контролния съвет на КДП
Заявката се пуска от собственика, придружена с документи удостоверяващи постижението. Дарение за разглеждане на документите е 2 лева. Собственика получава потвърждение на e-mail че кучето отговаря на условията и ще бъде включено в парада. След това собственика трябва да изпрати кратко представяне на кучето (в размер на 1/3 машинописна страница), което ще бъде прочетено при представянето кучето в ринга. Всички участници получават розетка, диплом и награда от организаторите.
Всеки клуб писмено заявява кучето, което ще ги представлява в ринга с кратко представяне на заслугите му! Клубовете направили заявка придобиват правото да се включат и рекламират на изложбата на посочено място от организаторите. Правото на реклама може да бъде предостъпено и на развъдник член на клуба – дарение за разглеждане на документи – 5 лв.
От една порода може да има повече представители!
kinolog@abv.bg